Blog Archives

0 comments

F kategorija

u cenu uračunati ispiti besplatne konsultacije obuka na računarima cena zavisi od kategorije koju već imate preporuka prvo položen ispit za B kategoriju  

0 comments

A1 kategorija

u cenu uračunati ispiti besplatne konsultacije obuka na računarima cena zavisi od kategorije koju već imate preporuka prvo položen ispit za B kategoriju  

0 comments

AM kategorija

u cenu uračunati ispiti besplatne konsultacije obuka na računarima cena zavisi od kategorije koju već imate preporuka prvo položen ispit za B kategoriju  

0 comments

B kategorija

u cenu uračunati ispiti besplatne konsultacije obuka na računarima cena zavisi od kategorije koju već imate preporuka prvo položen ispit za B kategoriju