You are here: Home Rašeta&Co

Rašeta&Co

Istorijat
Ovo preduzeće je osnovano Odlukom o osnivanju od 29.10.1990. godine i upisano u sudski registar 02.11.1990. godine kao PP Saobraćajno tenički centar ¨STC¨ sa p.o. , a 14.07.1995. uskladilo svoj oblik organizovanja i preraslo u firmu : Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge DOO¨Rašeta & Co¨ sa sedištem u Apatinu.
Osnivač i vlasnik preduzeća je Petar Rašeta, dipl. ing. saobraćaja rođen 1953 godine. Diplomirao na saobraćajnom fakultetu u Beogradu 1978 godine . Radio na mestu direktora u Opštinskoj zajednici za puteve Apatin, Autotransportnom preduzeću ¨Apatintrans¨ Apatin i Rečnom brodarstvu ¨Vojvodina¨ Apatin. Učestvovao je u timovima koji su izradili nekoliko saobraćajno tehničkih studija naseljenih mesta u Vojvodini. Aktivni učesnik većine akcija vezanih za bezbednost saobraćaja i delatnosti obuke vozača na teritoriji Jugoslavije.
Osnovna delatnost u prvom obliku organizovanja preduzeća je bila obrazovanje (obuka vozača) i saobraćajno tehničke usluge .
Ove delatnosti su bile osnovne, jer su proistekle iz znanja i iskustva osnivača preduzeća Petra Rašete dilomiranog inženjera saobraćaja sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti u društvenom sektoru.
Usaglašeni oblik organizovanja je proistekao iz proširenja  broja osnivača preduzeća sa licima koja su se interesovala za druge delatnosti pa je preduzeće imalo poslovne jedinice : Apoteku ¨Markoni¨, Očnu kuću ¨Rašeta¨, Trgovinu i ugostiteljstvo ¨Bazar¨ i saobraćajno tehnički  centar ¨STC¨.
Promene zakona su ponovo nastupile, te su iz preduzeća morale da istupe zdravstvene delatnosti, pa su u njima ostale dve poslovne jedinice, ali se delatnost bazira na radu Saobraćajno tehničkog centra¨STC¨ i oblasti saobraćaja i obrazovanja u saobraćaju.
U maju 2003 godine je otvoren prvi SALON AUTOMOBILA,  AUTO PIJACA i BERZA VOZILA u istoriji Apatina.

Delatnosti
U ovom preduzeću se veoma kvalitetno i efikasno mogu dobiti sledeče usluge:

  • Obuka vozača
  • Procena vrednosti vozila
  • Saobraćajno tehnička veštačenja
  • Obuka za rad na računarima u multimedijalnoj učionici po principu samostalnih multimedijalnih kurseva
  • Nabavka novih i polovnih računara i računarskih komponenti
  • Održavanje i popravka računara i računarskog softvera
  • Razni kursevi u saradnji sa Otvorenom univerzitetom „Znanje“

Budućnost
Ovaj centar planira da se razvija u oblasti ostalog obrazovanja multimedijalnim metodama.
Saobraćaj ostaje oblast u kojoj će centar usavršavati svoje delatnosti, pratiti razvoj istih u svetu i primenivati ih i kod nas u što većoj meri. Centar zbivanja će i dalje biti Auto škola.
Računari i računarska oprema su oblast u kome preduzeće vidi svoju perspektivu.