Cena obuke i ispita zavisi od kategorije koju već posedujete, ako nemate položeno ni za jednu kategoriju plaćate punu cenu obuke a ako na primer polažete za B kategoriju a imate AM umesto pune cene od 69000 dinara plaćate 51450 dinara. Detaljne cene po kategorijama možete pogledati koristeći kalkulator cena obuke na dnu ove stranice.

Preuzmite kompletan cenovnik polaganja: Cenovnik auto skola STC 2018

Mogućnosti plaćanja pogledajte ovde.

AM kategorija

od 18850,00
Obuka na skuteru od 50cc.Length of30 dana
 • u cenu uračunati ispiti
 • besplatan izbor instruktora
 • besplatne konsultacije
 • obuka na računarima
 • cena zavisi od kategorije koju već imate
 • puna cena je 30400,00

B kategorija

od 32000,00
Obuka na više Škoda vozila.Length of25 dana
 • u cenu uračunati ispiti
 • besplatan izbor instruktora
 • besplatne konsultacije
 • obuka na računarima
 • cena zavisi od kategorije koju već imate
 • puna cena je 70000,00

F kategorija

od 21650,00
Obuka na IMT 542 traktoru.Length of45 dana
 • u cenu uračunati ispiti
 • besplatan izbor instruktora
 • besplatne konsultacije
 • obuka na računarima
 • cena zavisi od kategorije koju već imate
 • puna cena je 54000,00
 top