You are here: Home

Cena obuke i ispita zavisi od kategorije koju već posedujete, ako nemate položeno ni za jednu kategoriju plaćate punu cenu obuke a ako na primer polažete za B kategoriju a imate AM umesto pune cene od 88000 dinara plaćate 67500 dinara. Detaljne cene po kategorijama možete pogledati koristeći kalkulator cena obuke na dnu ove stranice.

Mogućnosti plaćanja pogledajte ovde.

AM kategorija

od 24100,00
Obuka na skuteru od 50cc.Length of30 dana
 • u cenu uračunati ispiti
 • besplatan izbor instruktora
 • besplatne konsultacije
 • obuka na računarima
 • cena zavisi od kategorije koju već imate
 • puna cena je 36600,00

B kategorija

od 40000,00
Obuka na vozilima sa dizel ili benzinskim motorima VW, Renault, Škoda ili Fiat.Length of65 dana
 • u cenu uračunati ispiti
 • besplatan izbor instruktora
 • besplatne konsultacije
 • obuka na računarima
 • cena zavisi od kategorije koju već imate
 • puna cena je 88000,00

F kategorija

od 24800,00
Obuka na IMT 542 traktoru.Length of45 dana
 • u cenu uračunati ispiti
 • besplatan izbor instruktora
 • besplatne konsultacije
 • obuka na računarima
 • cena zavisi od kategorije koju već imate
 • puna cena je 62000,00
 top