Najbolji način da položite teorijski ispit

Najbolji način da položite teorijski ispit

Proces obuke kandidata sastoji se od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo sastoji se od teorijskih predavanja i teorijskog ispita.

Najteži deo za kandidate u celom procesu obuke je TEORIJSKI ISPIT. Najteži je samo iz razloga što veći deo posla mora da obavi sam kandidat. Ili, kako bi stari profesori rekli, mora da zagreje stolicu.

Veći deo posla oko pripreme za uspešno polaganje ispita završava se pažnjom i aktivnošću na predavanjima gde naša Dubravka veoma dobro objasni sve bitne stvari koje su potrebne dobrom vozaču i njegovom uspešnom polaganju teorijskog ispita.

Međutim, jedan deo posla pripada i kandidatu gde on mora da uloži svoj rad. U našoj školi uči se putem aplikacija na internetu i to:

AutoŠkolaOnline – ASO – www.autoskolaonline.rs


EUprava – ISO – servisi.euprava.gov.rs/autoskole

Na koji način je najbolje da se uči?

  1. prati na času
  2. prođi sve sistematske vežbe na ASO, najvažnije su prve dve kolone, vežbe iz tih kolona morate da rešavate bez greške (Pravila saobraćaja i Saobraćajna signalizacija) . Prve dve kolone su najbitnije stvari koje morate znati celog života.

3. radi VežbeV2 na ASO, i za svako pitanje na koje niste dali tačan odgovor OBAVEZNO pročitajte komentar

4. radi Simulaciju polaganja na ISO – na ovoj aplikaciji polažete ispit pa se ovako navikavate na ovaj način rada i prikaz na ekranu

5. bar nedelju dana pred ispit, OBAVEZNO raditi 3-5 Testova na ASO, na ovaj način proveravate svoje znanje i prilagođavate se rešavanju testa na kojem saznajete razultat tek na kraju ispita

6. ukoliko i dalje niste sigurni u svoje znanje dođite u auto školu kod Dubravke ili Mladena pa ćemo zajedno da rešimo sve nejasnoće

7. kada na ASO položite TEST 5 puta za redom onda ste spremni za teorijski ispit i sigurno polažete.

SREĆNO!!!