F kategorija

  • u cenu uračunati ispiti
  • besplatne konsultacije
  • obuka na računarima
  • cena zavisi od kategorije koju već imate
  • preporuka prvo položen ispit za B kategoriju