Praktična obuka

Praktičnu obuku mogu započeti kandidati koji imaju ispunjene sledeće uslove:

– položen teorijski ispit

– lekarsko uverenje za kategoriju za koju polažu

Obuka se vrši na vozilima koji zadovoljavaju sve najnovije standarde za obuku vozača. Instuktori su iskusni i sposobni da obuče sve kandidate od onih koji već imaju predznanje pa do onih koji nemaju nikakvog iskustva.

Praktična obuka traje od 4 do 20 dana zavisno od kategorije za koju se polaže. Nakon završene obuke kandidat dobija mogućnost da izađe na ispit, ili ako je potrebno pre toga pojača znanje uz nekoliko dopunskih časova.