Praktični ispit

Praktični ispit možete da polažete ako imate ispunjene sledeće uslove:

– položen teorijski ispit

– važeće lekarsko uverenje

– završenu praktičnu obuku

– položen ispit iz prve pomoći

 

Prilikom uplate potpisujete i ispitnu prijavu, nakon toga mi šaljemo spisak kandidata u MUP i čekamo da zakažu ispit. Na ispitu su u autu jedan ispitivač iz MUP i jedan iz auto škole, ako samo jedan po bodovnoj listi zaključi da niste prošli padate ispit. Bodovne liste imate na FB stranici pa možete da proverite na šta sve treba obratiti pažnju, najčešće se pada zbog ne propuštanja pešaka, preticanja na punoj liniji i vožnja od preko 30km/h pored škole.

Kada položite praktični ispit istog dana dobijate uvorenje o položenom vozačkom ispitu, i uz njega na šalteru MUP-a predajete potvrdu o položenoj prvoj pomoći i lekarsko uverenje koje nije starije od 6 meseci.