A1 kategorija

  • u cenu uračunati ispiti
  • izbor instruktora
  • besplatne konsultacije
  • obuka na računarima
  • cena zavisi od kategorije koju već imate
  • puna cena je 78000,00