Upotreba mobilnog telefona u vožnji

Mobilni telefon je jako koristan uređaj, ali može biti i vrlo opasan ako se koristi u vožnji. I prilikom korišćenja hands-free uređaja pažnja vozača je drastično smanjena. Evo šta kaže Zakon o bezbednost saobraćaja na putevima o mobilnom telefonu:

Član 28

Vozač ne sme da koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju ukoliko nema, odnosno ne koristi, opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku za vreme vožnje.

Vozač ne sme da koristi audio, odnosno video uređaje na način da ne čuje zvučne signale drugih učesnika u saobraćaju, niti da preduzima druge radnje koje ometaju njegovu pažnju pri upravljanju vozilom.

Lice koje se prevozi vozilom ne sme da ometa vozača u upravljanju vozilom, niti da utiče na njega da upravlja vozilom na način kojim se umanjuje bezbednost saobraćaja.

Odredbe stava 1. ovog člana koje se odnose na druge uređaje za komunikaciju ne primenjuju se na vozače vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Vojske Srbije, Vojno-bezbednosne agencije, Vojno-obaveštajne agencije, hitne medicinske pomoći i vatrogasne službe, dok upravljaju vozilom prilikom izvršavanja poslova u vezi sa službenom dužnošću, odnosno delatnošću, kao i vozače vozila Ministarstva pravde – Uprave za izvršenje krivičnih sankcija kada prevoze lica lišena slobode i vozače auto taksi prevoza u obavljanju službene dužnosti.

I pešacima je u nekim slučajevima zabranjena upotreba telefona:

Član 96

Prilikom prelaska preko kolovoza pešak ne sme da upotrebljava mobilni telefon niti da koristi slušalice na ušima.

Po članu 82. ZOBS, vozačima sa probnom dozvolom nije u opšte dozvoljena upotreba mobilnog telefona.

Kazna za upotrebu mobilnog telefona je 5000,00 din, ali kazna nije problem.

 

I naša kampanjа koju su uradili MUP i Telekom:

 

Evo i par pitanja koja se pojavljuju na testu, znate li odgоvor na njih?:

probna-dozvola-i-telefon mobilni-telefon-u-voznji