Šta uraditi u slučaju saobraćajne nezgode?

Često pitanje koje nam kandidati a i već iskusni vozači postavljaju je: „Šta uraditi u slučaju saobraćajne nezgode?“.  Vozači često voze i ceo život a da nisu bili učesnik u saobraćajnoj nezgodi, pa zaborave svoje obaveze i prava u takvoj situaciji, iz tog razloga osnovne stvari stavljamo ovde kako bi se ponekad podsetili tih pravila.

Ukoliko ste se zatekli na mestu saobraćajne nezgode u kojoj ima povređenih lica dužni ste da odmah obavestite policiju. Dobro je pozvati i hitnu pomoć mada policija ima obavezu da odmah po Vašem pozivu to učini, ali od viška poziva glava ne boli. Takođe dužni ste da u skladu sa svojim znanjima i mogućnostima pružite prvu pomoć povređenim licima i po potrebi ta lica prevezete do najbliže zdrastvene ustanove. Obratite pažnju da ne smete svakog povređenog da pomerate ili transportujete, pa pomaganju povređenim licima pristupite sa velikom opreznošću kako bi izbegli moguće komplikacije.

Ukoliko ste ste učesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je bilo povređenih, poginulih ili je nastala velika materijalna šteta dužni ste da:

  • obavestite policiju i/ili hitnu pomoć
  • preduzmete sve potrebne mere kako bi druge učesnike u saobraćaju obavestili o nezgodi (postavite sigurnosni trougao na bezbednom odstojanju, uključite sve pokazivače pravca)
  • ukažete pomoć povređenima u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima
  • preduzmete sve mere koje su u vašoj moći da sprečite nastajanje novih posledica ili povreda
  • da obezbedite tragove i predmete nezgode (da ih Vi ili neko drugi ne pomerate), tako da ne ugrožavate bezbednost saobraćaja

Kad ste sve ovo uradili dužni ste da sačekate policiju i hitnu pomoć. I da prisustvujete sačinjavanju uviđaja i davanju izveštaja ovlašćenim licima. Verovatno ćete morati da uradite alko test uređajem ili vađenjem krvi. Mesto nezgode možete napustiti samo ako ste povređeni i potrebna Vam je medicinska pomoć ili ako ste prevozili povređene do zdrastvene ustanove nakon čega obavezno morate da se vratite.

Ukoliko ste učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta dužni ste da:

  • upozorite ostale učesnike u saobraćaju na opasnost i druga lica da se sklone sa kolovoza
  • uklonite vozila i druge predmete sa kolovoza
  • popunite Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi u slučaju kada ovlašćeno lice (policajac) ne vrši uviđaj
  • preduzmete sve mere da se spreči uvećanje ili nastajanje novih posledica nezgode

Izgled Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi:

evropski izvestaj o saobracajnoj nesreci auto skola stc apatin 001

Bilo bi korisno da uvek zapišete imena i brojeve telefona svedoka koji su videli saobraćajnu nezgodu. Takođe nikada nemojte piti alkoholna pića dok se ne završi uviđaj.