Raspored ispita za mart 2015. godine

Raspored ispita za mart 2015. godine:
12.03.2015. – teorijski ispit u 11h, rok za prijavu 02.03.2015.
31.03.2015. – teorijski ispit u 11h, rok za prijavu 20.03.2015.
20.02.2015. – praktični uspit u 9h, rok za prijavu 10.03.2015.