MUP usporava rad naše auto škole

Dragi kandidati, zbog situacije u kojoj se našla naša auto škola a zbog toga što MUP protiv zakonito odugovlači sa izdavanjem dozvole za rad, verovatno zbog uloge koju ima vlasnik Petar Rašeta u radu svih auto škola Srbije, pokrećemo sudski proces kako bi ovu dozvolu dobili u što kraćem roku.
Pošto ovaj način rešavanja spora može da potraje i 3-4 nedelje, predlažemo kandidatima koji su završili obuku da se prebace u neku drugu auto školu koja ima dozvolu za rad. U Apatinu je to auto škola Sale, odnosno u celom okrugu 2 auto škole. Da bi to uradili morate da nam se javite kako bi vam izdali potvrde o završenoj obuci.
Oni koji nisu završili obuku mogu i da sačekaju jer svakako neće biti mogućnosti za izlazak na ispit narednih mesec dana.

Podsećamo da lekarska uverenja važe 1 godinu za obuku, kao i položen teorijski ispit pa oni kojima ova dokumenta uskoro prestaju da veže trebali bi hitno da se jave kako bi što pre organizovali prelazak i polaganje ispita.

Nadamo se da ćemo sve ovo vrlo brzo završiti i da ćemo nastaviti po starom u što skorijem roku.