Teorijski ispit

Nakon završenih teorijskih predavanja, možete da izađete na teorijski ispit. Predavanja su uglavnom dobra osnova znanja, ali potrebno je to znanje utvrditi.

Kandidati u našoj školi imaju mogućnost da koriste trenutno najbolji softverski paket za pripremu kandidata ASO (www.autoskolaonline.com). Koristeći ovaj paket moguće je vežbati pitanja koja će biti na testu, uz mogućnost čitanja komentara koja detaljnije objašnjavaju odgovore na svako pitanje. Nakon 6-7 dana korišćenja ovog načina učenja u kombinaciji sa udžbenikom jako su male šanse da se ne položi test.

Ispitna prijava se popunjava i potpisuje onog dana kad se uplati ispit, nakon toga spisak kandidata koji su prijavili ispit šalje se u MUP koji ima obavezu da u kratkom roku javi datum kada će biti održan ispit.

Ukoliko neko ne može da izađe na dan kada je zakazan ispit to mora da se javi najkasnije 24h pre ispita.

Pročitajte i sledeće u vezi teorijskog ispita: