Monthly Archives: April 2014

0 comments

Upotreba mobilnog telefona u vožnji

Mobilni telefon je jako koristan uređaj, ali može biti i vrlo opasan ako se koristi u vožnji. I prilikom korišćenja hands-free uređaja pažnja vozača je drastično smanjena. Evo šta kaže Zakon o bezbednost saobraćaja na putevima o mobilnom telefonu: „Član 28 Vozač ne sme da koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju ukoliko nema, odnosno […]

0 comments

Zastoj saobraćaja na putu

Mobilni telefon je jako koristan uređaj, ali može biti i vrlo opasan ako se koristi u vožnji. I prilikom korišćenja hands-free uređaja pažnja vozača je drastično smanjena. Evo šta kaže Zakon o bezbednost saobraćaja na putevima o mobilnom telefonu: „Član 28 Vozač ne sme da koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju ukoliko nema, odnosno […]