Teorijski ispit Apatin

STC, Apatin

učionica sa računarima

Nakon završenih teorijskih predavanja, možete da izađete na teorijski ispit. Predavanja su uglavnom dobra osnova znanja, ali potrebno je to znanje utvrditi.

Kandidati u našoj školi imaju mogućnost da besplatno koriste trenutno najbolji softverski paket za pripremu kandidata u Srbiji – ASO (www.autoskolaonline.com). Koristeći ovaj paket moguće je vežbati pitanja koja će biti na testu, uz mogućnost čitanja komentara koja detaljnije objašnjavaju odgovore na svako pitanje. Nakon 6-7 dana korišćenja ovog načina učenja u kombinaciji sa udžbenikom jako su male šanse da se ne položi test.

Ispitna prijava se popunjava i potpisuje onog dana kad se uplati ispit, nakon toga kandidat (polaznik) se prijavljuje na jedan od ispitnih rokova, datume ispitnih rokova auto škola STC objavljuje ovde na sajtu ili na Facebook stranici.

Ukoliko neko ne može da izađe na dan kada je zakazan ispit to mora da se javi najkasnije 3 dana pre ispita.

Cena teorijskog ispita je 3500,00 dinara, u cenu su uračunati i troškovi auto škole i MUP.

Na svakom ispitu dobija sa oko 40 pitanja zavisno od kategorije, na primer za B kategoriju test sadrži 42 pitanja. Ispit traje 60 minuta, što je dovoljno vremena da se opušteno odgovori na sva pitanja.

Pročitajte i sledeće u vezi teorijskog ispita: