Potrebno za praktični ispit

Kada kandidat dolazi na praktični  ispit potrebno je da zna sledeće:

1. Potrebno pre ispita

 • Uplatiti ispit (u auto školi)
 • Potpisati ispitnu prijavu

2. Potrebno na ispitu

 • Lična karta
 • Vozačka dozvola (ako je imate)
 • Knjižica za obuku kandidata
 • Lekarsko uverenje (nije bitno od kada)

3. Na ispitu

4. Nakon ispita

 • Sačekati rezultate
 • Ukoliko ste položili potpisati zapisnik, proveriti jel ispit upisan u knjižicu kandiata, i sledeći dan javiti se auto školi
 • Ukoliko niste položili, potpisati zapisnik, proveriti jel ispit upisan u knjižicu kandidata i porazgovarati sa ispitivačima o greškama, ispit je vaše pravo i iskoristite i njega kako bi nešto naučili

5. Dobro je znati

 • Ispit traje 15 minuta na poligonu, i oko 35 u gradu
 • Obrati pažnju da ne pravite iste greške više od 2 puta
 • Obrati pažnju na pešake, bicikliste, zonu škole i druge rizične situacije