Teorijska predavanja

Teorijska predavanja održavaju se u našoj moderno opremljenoj učionici. Svaki polaznik ima svoj računar. A predavanja se prate na velikom platnu preko projektora.

Na predavanjima se zavisno od kategorije sluša od 7 do 40 časova. Predavanja su obavezna, ukoliko se neki čas propusti potrebno je isti nadoknaditi u nekom drugom terminu u dogovoru sa predavačem.

Ukoliko neko ko nije obavezan da sluša 40 časova a to želi slobodno može da prisustvuje predavanjima,  isto važi i za kandidate koji su već odslušali ili položili ispite a žele da prošire svoje znanje.

Predavač je Dubravka Janjić, dipl. ing. saobraćaja.