Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Nakon nedavno objavljenog teksta „Šta uraditi u slučaju saobraćajne nezgode“ dobili smo dosta zahteva da objavimo i primer popunjenog Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi.

Izgled Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi:

evropski izvestaj o saobracajnoj nesreci auto skola stc apatin 001

 

Kako se popunjava izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

– Na mestu nezgode

1. Popunite jedan primerak Izveštaja ukoliko su u nezgodi učestvovala 2 vozila (2 primerka za 3 vozila itd). Nije bitno ko da izveštaj ili ko ga popunjava. Koristite hemijsku olovku i pritisnite dovoljno da bi kopija izveštaja bila čitljiva.

2. Ne zaboravite, kada popunjavate izveštaj:

— pogledajte pre nego što odgovorite na pitanja vaša dokumenta o osiguranju (polisa i zeleni karton) i vozačku dozvolu (tačke 6,8, i 9)

— da precizno navedete inicijalno mesto udara (tačka 10)

— da obeležite sa X odgovarajuće polje za svaku tačku koja se odnosi na okolnosti (tačke 1 -17) nezgode i da navedete broj iznačenih polja

— da nacrtate skicu nezgode (tačka 13)

3. Ukoliko ima svedoka nezgode, zapišite njihova imena i adrese, posebno ako imate problema sa drugim vozačem.

4. Potpišete Izveštaj i dajte drugom vozaču da ga potpiše. Dajte mu jedan primerak i zadržite drugi.

– Kada dođete kući

— Napišite sve detalje koje zahteva Vaš osiguravač, popunite poleđinu izveštaja o nezgodi

— Ne zaboravite da precizno navedete gde i kada će Vaše vozilo moći da se pregleda kako biste omogućili procenitelju da utvrdi štetu što je pre moguće

— Ni pod kakvim okolnostima ne menjajte ništa na prednjoj strani obrasca

— Prosledite dokument bez odlaganja Vašem osiguravaču

– Posebne napomene

— Ukoliko drugi vozač ima obrazac koji je odobren od strane Evropskog komiteta za osiguranje, ali na drugom jeziku, možete se saglasiti da isti koristite. On je identičan sa Vašim pa samim tim možete pratiti prevod tačku po tačku na vašem obrascu.

— Obrazac se može koristiti u slučaju nezgode u kojima nisu učestvovala treća lica: šteta na sopstvenom vozilu, krađa, požar itd.

 

Primer popunjenog Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi:

popunjen-evropski-izvestaj-o-saobraćajnoj-nezgodi-001

 

Napomena: svaka sličnost, na primeru izveštaja, sa stvarnim osobama i događajima je slučajna.